Reel Page

Kingdom & Beauty Short Film

Category: Other

Colourist: Jing Qiang Beh

Director: Ong Yui Huan

Camera DOP: Yuki Eyok Wun Sim

Production: Eyoki Creative

Date: 2019

Kingdom & Beauty Short Film
Kingdom & Beauty Short Film

Stills Gallery

Kingdom & Beauty Short Film